Gjithçka që duhet të dini në lidhje me klorurin ribotur të nikotinamidit