Pluhur Elafibranor (GFT505) - Droga e re për Studimin e Trajtimit NASH