Glycine Propionyl-L-Carnitine (GPLC): Suplementi më i mirë për Bodybuilding